Begeleiding

Begeleiding

 

 

*             Gesprekken aan de keukentafel

Als je wilt delen over het vroege verlies van je ouder en de invloed hiervan op je leven nu kan ik als lotgenoot  je een luisterend oor bieden.

*             Individuele coaching/therapie

Soms is er meer nodig dan een luisterend oor  Bijvoorbeeld als je vastloopt in je huidige leven. Het kan dan zinvol zijn om te kijken naar de  dieperliggende dynamiek rondom het overlijden van je ouder, bijvoorbeeld de veranderde gezinssituatie  en de impact daarvan.

In de coaching/therapie maak ik gebruik van technieken uit de NLP, hypnotherapie en  ‘verlies in beeld’ opstellingen

*             Creatieve rouw verwerking

Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden………

Door creatief bezig te zijn kun je je bewuster worden van je gevoel en inzicht krijgen in jouw binnenwereld. . Creativiteit laat alles stromen of laat zien waar het stagneert. Het maakt in ieder geval zichtbaar wat het vroege verlies van je ouder voor je heeft betekend en nog betekent.

*             Samen werken aan een herinneringsmonument

Samen gaan we kijken op welke manier jij een blijvende herinnering aan je ouder wilt maken.

Wat hoorde bij jouw ouder en wat bij jou?  Welke symboliek past hierbij?

We maken een passend ontwerp en plan. Zo mogelijk begeleid ik je bij de uitvoering hiervan.